ปัจจุบันการเดินทางระหว่างช่วง อ.แม่สอด จ.ตาก ไปยังตัวเมืองจังหวัดตาก จำเป็นต้องอาศัยทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก – แม่สอด เป็นเส้นทางคมนาคมหลักเพียงเส้นทางเดียว ซึ่งแม้ว่ากรมทางหลวงจะได้รับงบประมาณในการก่อสร้างขยายเส้นทางนี้ให้เป็นทางหลวง 4 ช่องจราจร แต่แนวเส้นทางยังมีข้อจำกัดด้านกายภาพที่เป็นอุปสรรคสำคัญ โดยมีลักษณะเป็นเส้นทางคดเคี้ยวและมีความลาดชันสูง เนื่องจากภูมิประเทศเป็นลักษณะภูเขาทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการขนส่งสินค้าปริมาณมาก รวมถึงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณดอยรวก ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้มีข้อเสนอให้กรมทางหลวงดำเนินการศึกษาการขุดเจาะอุโมงค์ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายตาก – แม่สอด) เพื่อย่นระยะทางลดทางโค้งให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 11 : สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 23 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 14  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 10 : แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 12 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 31  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9 : เชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 30 มิ.ย. 2563 | เข้าชม : 71  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 8 : สรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งท ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 10 พ.ค. 2561 | เข้าชม : 1101  ครั้ง