ปัจจุบันการเดินทางระหว่างช่วง อ.แม่สอด จ.ตาก ไปยังตัวเมืองจังหวัดตาก จำเป็นต้องอาศัยทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก – แม่สอด เป็นเส้นทางคมนาคมหลักเพียงเส้นทางเดียว ซึ่งแม้ว่ากรมทางหลวงจะได้รับงบประมาณในการก่อสร้างขยายเส้นทางนี้ให้เป็นทางหลวง 4 ช่องจราจร แต่แนวเส้นทางยังมีข้อจำกัดด้านกายภาพที่เป็นอุปสรรคสำคัญ โดยมีลักษณะเป็นเส้นทางคดเคี้ยวและมีความลาดชันสูง เนื่องจากภูมิประเทศเป็นลักษณะภูเขาทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการขนส่งสินค้าปริมาณมาก รวมถึงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณดอยรวก ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้มีข้อเสนอให้กรมทางหลวงดำเนินการศึกษาการขุดเจาะอุโมงค์ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายตาก – แม่สอด) เพื่อย่นระยะทางลดทางโค้งให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 8 : สรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งท ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 10 พ.ค. 2561 | เข้าชม : 1059  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7 : เชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งท ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 09 เม.ย. 2561 | เข้าชม : 397  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 6 : สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) การศึก ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 12 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 501  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 : เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ในวันท ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 07 ก.ย. 2560 | เข้าชม : 392  ครั้ง