Cave in a jungle
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 8 : สรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเม ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 10 พ.ค. 2561 | เข้าชม : 889  ครั้ง 
Cave in a jungle
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7 : เชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 09 เม.ย. 2561 | เข้าชม : 362  ครั้ง 
Cave in a jungle
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 6 : สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แ ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 12 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 466  ครั้ง 
Cave in a jungle
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 : เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ในวันที่ 26 และ 28 กันยายน 2560 ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 07 ก.ย. 2560 | เข้าชม : 365  ครั้ง 
Cave in a jungle
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4 : แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
เลื่อนการประชุมจากเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นประมาณเดือนสิงหาคม 2560 คณะผู้ศึกษาขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 05 มิ.ย. 2560 | เข้าชม : 267  ครั้ง 

ทั้งหมด 8 รายการ Page : 1 [ 2 ] Next>>