Cave in a jungle
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 13 : สรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด เมื่อวันพุธที่ 9 กันย ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 14 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 162  ครั้ง 
Cave in a jungle
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 12 : เชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 19 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 135  ครั้ง 
Cave in a jungle
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 11 : สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 23 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 106  ครั้ง 
Cave in a jungle
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 10 : แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 12 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 100  ครั้ง 
Cave in a jungle
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9 : เชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563 ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 30 มิ.ย. 2563 | เข้าชม : 156  ครั้ง 

ทั้งหมด 13 รายการ Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>