Cave in a jungle
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 3 : สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2 ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 15 มี.ค. 2560 | เข้าชม : 656  ครั้ง 
Cave in a jungle
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 2 : แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
กรมทางหลวงแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) จากห้องประชุมตากสิน ศาลากลางจังหวัดตาก เป็น ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซต์ ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 24 ก.พ. 2560 | เข้าชม : 330  ครั้ง 
Cave in a jungle
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1 : เชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 14 ก.พ. 2560 | เข้าชม : 275  ครั้ง 

ทั้งหมด 13 รายการ Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3