ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4 : แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)  


เดิมกรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 แต่เนื่องจากข้อมูลการศึกษายังไม่ครบถ้วน จึงขอเลื่อนการประชุมเป็นประมาณเดือนกันยายน 2560 คณะผู้ศึกษาขออภัยมา ณ โอกาสนี้


โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 05 มิ.ย. 2560  | เข้าชม : 128  ครั้ง

 ย้อนกลับ