ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 : เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงข้อมูลรายละเอียดโครงการ โดยเฉพาะการกำหนดแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบโครงการ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 08.30–11.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30-11.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 07 ก.ย. 2560  | เข้าชม : 468  ครั้ง

 ย้อนกลับ