ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7 : เชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2)  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.0016.00 น. ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 09 เม.ย. 2561  | เข้าชม : 434  ครั้ง

 ย้อนกลับ