ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 10 : แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)  


 

เดิมกรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) เวทีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 ณ โรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ  ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงขอเลื่อนเปลี่ยนแปลงสถานที่เป็น วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะผู้ศึกษาขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 12 ก.ค. 2563  | เข้าชม : 101  ครั้ง

 ย้อนกลับ